Läsplan
Bibelversion
Dag 6 Dag 7Dag 8

Matteusevangeliet kapitel 19

1
När Jesus hade avslutat detta tal, lämnade han Galileen och gick genom landet på andra sidan Jordan till Judeens område.
2
Mycket folk följde honom, och han botade dem.
3
Några fariseer kom fram till honom och ville snärja honom och sade: "Är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av någon anledning?"
4
Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna
5
och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?
6
Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt."
7
De sade till honom: "Varför har då Mose befallt att mannen skall ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne?"
8
Han svarade: "Därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så.
9
Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott."
10
Hans lärjungar sade till honom: "Om det är så med mannens ställning till hustrun, då är det ingen fördel med att gifta sig."
11
Han svarade dem: "Inte alla förstår det ordet utan endast de som har fått den gåvan.
12
Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig."
13
Sedan bar man fram barn till Jesus, för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem.
14
Då sade Jesus: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana."
15
Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.
16
En man kom fram till Jesus och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?"
17
Jesus sade till honom: "Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden."
18
Han frågade honom: "Vilka?" Jesus svarade: "Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt,
19
Hedra din far och mor och Du skall älska din nästa som dig själv."
20
Då sade den unge mannen till Jesus: "Allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas?"
21
Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig."
22
När den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.
23
Jesus sade till sina lärjungar: "Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket.
24
Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."
25
När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: "Vem kan då bli frälst?"
26
Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt."
27
Då tog Petrus till orda: "Se,vi har lämnat allt och följt dig. Vad skall vi få för det?"
28
Jesus sade till dem: "Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar.
29
Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och skall ärva evigt liv.
30
Men många som är de första skall bli de sista, och många som är de sista skall bli de första.

Matteusevangeliet kapitel 20

1
Ty himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård.
2
Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård.
3
Vid tredje timmen gick han ut och fick se andra stå arbetslösa på torget.
4
Han sade till dem: Gå ni också till min vingård! Jag skall ge er en rättvis lön.
5
Och de gick. Vid sjätte och vid nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant.
6
Också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där, och han sade till dem: Varför står ni här hela dagen arbetslösa?
7
De svarade honom: Därför att ingen har lejt oss. Han sade då till dem: Gå till min vingård, ni också.
8
På kvällen sade vingårdens herre till sin förvaltare: Kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första.
9
De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar.
10
När sedan de första kom, trodde de att de skulle få mer, men också de fick en denar.
11
När de fick den, klagade de på husbonden och sade:
12
De där som kom sist har gjort en timme, och du har jämställt dem med oss, som har stått ut med dagens slit och hetta.
13
Han svarade en av dem: Min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar?
14
Ta det som är ditt och gå. Men åt den siste vill jag ge lika mycket som åt dig.
15
Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god?
16
Så skall de sista bli de första och de första bli de sista."
17
När Jesus var på väg upp till Jerusalem, tog han de tolv lärjungarna åt sidan och sade till dem, där de gick vägen fram:
18
"Se, vi går nu upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De skall döma honom till döden
19
och utlämna honom åt hedningarna, som skall håna och gissla och korsfästa honom. Och på tredje dagen skall han uppstå."
20
Modern till Sebedeus söner gick då fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något.
21
Han frågade henne: "Vad vill du?" Hon sade till honom: "Lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene på din högra sida och den andre på din vänstra."
22
Jesus svarade: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag skall dricka?" De svarade: "Det kan vi."
23
Jesus sade till dem: "Min kalk skall ni dricka, men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är det inte min sak att ge bort, utan de skall tillfalla dem som min Fader har berett dem för."
24
När de tio andra hörde detta, blev de upprörda över de båda bröderna.
25
Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem.
26
Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare,
27
och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav.
28
Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."
29
När de var på väg ut ur Jeriko följde mycket folk med honom.
30
Två blinda satt där vid vägen, och när de fick höra att Jesus gick förbi, ropade de: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!"
31
Folket uppmanade dem strängt att tiga. Men de ropade ännu högre: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!"
32
Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade: "Vad vill ni att jag skall göra för er?"
33
De svarade honom: "Herre, öppna våra ögon!"
34
Då förbarmade sig Jesus över dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.

Matteusevangeliet kapitel 21

1
När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus i väg två lärjungar
2
och sade till dem: "Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig.
3
Och om någon säger något till er, skall ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka i väg dem."
4
Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten:
5
Säg till Sions dotter: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl.
6
Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem.
7
De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp.
8
Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen.
9
Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!
10
Och när han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frågade: "Vem är han?"
11
Folket svarade: "Det är Profeten, Jesus från Nasaret i Galileen."
12
Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och bänkarna för dem som sålde duvor
13
och sade till dem: "Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste."
14
På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem.
15
När översteprästerna och de skriftlärda såg de under som han gjorde och barnen som ropade i templet: "Hosianna, Davids son!", blev de mycket upprörda
16
och frågade honom: "Hör du vad de säger?" Jesus svarade dem: "Ja, har ni aldrig läst: Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig"?
17
Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania, där han övernattade.
18
När Jesus tidigt på morgonen vände tillbaka till staden, blev han hungrig.
19
Han fick då se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men fann inget annat än blad på det. Då sade han: "Aldrig någonsin skall det växa frukt på dig." Och genast vissnade fikonträdet.
20
När lärjungarna såg det, blev de mycket förvånade och frågade: "Hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt?"
21
Jesus svarade dem: "Amen säger jag er: Om ni har tro och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske.
22
Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror."
23
Jesus gick upp till templet och undervisade. Då kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: "Vad har du för fullmakt att göra detta, och vem har gett dig den fullmakten?"
24
Jesus svarade dem: "Också jag vill ställa en fråga till er. Svarar ni mig på den, skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta.
25
Johannes dop, varifrån kom det? Från himlen eller från människor?" De överlade med varandra och sade: "Säger vi: Från himlen, kommer han att svara: Varför trodde ni då inte på honom?
26
Säger vi: Från människor, måste vi vara rädda med folket, eftersom alla anser att Johannes var en profet."
27
Därför svarade de: "Vi vet inte." Jesus sade till dem: "Då säger inte heller jag er vad jag har för fullmakt att göra detta."
28
"Vad anser ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den förste och sade: Min son, gå i dag och arbeta i min vingård.
29
Jag vill inte, svarade han, men ångrade sig sedan och gick.
30
Mannen vände sig då till den andre och sade samma sak. Han svarade: Ja, herre, men han gick inte.
31
Vilken av de båda gjorde som fadern ville?" De svarade: "Den förste." Jesus sade till dem: "Amen säger jag er: Publikaner och horor skall gå in i Guds rike men inte ni.
32
Ty Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, men ni trodde inte på honom. Publikaner och horor trodde på honom. Och fastän ni såg det, ångrade ni er inte heller efteråt och trodde på honom.
33
Lyssna till en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort.
34
När skördetiden närmade sig, skickade han sina tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av avkastningen.
35
Men vingårdsarbetarna grep hans tjänare. En slog de, en annan dödade de och en tredje stenade de.
36
Han skickade då ännu fler tjänare än första gången, och de gjorde på samma sätt med dem.
37
Till sist sände han sin son till dem. Han tänkte: De kommer att ha respekt för min son.
38
Men när vingårdsarbetarna fick se sonen, sade de till varandra: Här har vi arvtagaren! Kom, låt oss döda honom, så får vi hans arv.
39
Och de tog fast honom, förde ut honom ur vingården och dödade honom.
40
När nu vingårdens herre kommer, vad skall han då göra med dessa vingårdsarbetare?"
41
De sade till honom: "Onda som de är, skall han låta dem få en ond död, och han skall arrendera ut vingården till andra vingårdsarbetare, som ger honom avkastningen i rätt tid."
42
Jesus sade till dem: "Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon?
43
Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt.
44
Den som faller på den stenen skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder."
45
Översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, och de förstod att det var om dem han talade.
46
De ville gripa honom men fruktade för folket, eftersom man ansåg att han var en profet.