Barnvälsignelse
Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

baby 499976 1920

En barnvälsignelse passar er som vill välsigna ert nyfödda barn men tycker att barnet själv ska få välja om han eller hon vill bli döpt. Då kan barnet välsignas nu och sedan välja att bli troendedöpt när han eller hon blir äldre. Nedan finns ett förslag på hur en barnvälsignelsegudstjänst kan se ut. Barnvälsignelsen kan också vara en del av en vanlig gudstjänst. Om du vill veta mer om barnvälsignelse eller redan har bestämt dig för att barnvälsigna ditt barn kan du kontakta vår pastor Maria genom formuläret till höger.

 

Barnvälsignelsegudstjänst  

Sång

Välkommen

INLEDNING

(föräldrar och barn kommer fram här)

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.
X o X, ni har tagit emot N som en gåva från Levande Gud.
Barnen hör Herren till och nu vill ni bära fram N
för att Herren ska får välsigna N
Vi ber att Gud efter sin vilja låter 
N växa i tro och i kärlek, för att sedan efter eget
ställningstagande ta emot det heliga dopet.

Bibeltext  Mark 10:13-16

 

VÄLSIGNELSEAKT

Tackbön
Herre vi tackar dig för N
Vi tackar dig för den kärlek som finns runt
N
Tag N upp i din famn och ge N din välsignelse i Jesu namn. Amen

 

Tänd ljus

Välsignelse

Herren välsigne Dig, N och bevare Dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

 

Bön

HerreLåt N:s tankar vara i 
överensstämmelse med Dina tankar
Låt N:s ögon se dina under
Låt N:s öron höra din röst
Låt N:s mun tala de ord du vill
Låt N:s armar bära omsorg
Låt N:s händer utföra barmhärtighetens gärningar
Låt N:s ben gå i din tjänst
Låt N:s fötter gå på sanningens stigar
Låt N:s till  kropp, själ och ande vara helgade åt dig
Herre, vi beder i Jesus Kristi namn

 

UPPMANING TILL FÖRSAMLINGEN

Som Jesus Kristi tjänare i församlingen uppmanar jag er alla att be N
och tillsammans med föräldrarna ta ansvar för deras kristna fostran.

Sång

 

TAL

Överlämnande Barnvälsignelsebevis/Bok

Herrens Bön

Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen

 

Psalm/Sång

 

Fika