Medlemskap
Logga in

Logga in

Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

tillsammans

När någon väljer att gå med i församlingen har vi en särskild del i en gudstjänst för att uppmärksamma det och välkomna personen in i församlingsgemenskapen. Nedan finns ett exempel på hur den delen brukar se ut. Om du är intresserad av att gå med i vår församling kan du använda kontaktformuläret till höger så hör Maria av sig.

 

INLEDNING

Den som tror på Jesus Kristus hör församlingen till.
Där får vi dela gemenskapen och ansvaret i tjänst för Herren. 

Om den första kristna församlingen heter det:
Herren lät var dag nya människor bli frälsta
och förena sig med dem. Apg 2:47


SKRIFTLÄSNING

Jesus säger om den kristna gemenskapen:
Om någon är kvar i mig  och jag i honom bär han rik frukt -
utan mig kan ni ingenting göra. Joh 15:5

 

Som ny medlem på flytt får vi välkomna xx

Vill du xx i församlingen bekräfta denna tro på Jesus Kristus
som din personlige Herre och Frälsare ? Svar:

Som ny medlem på bekännelse får vi välkomna

Vill du y i församlingen bekräfta denna tro på Jesus Kristus
som din personlige Herre och Frälsare ? Svar:

 

Vill församlingen innesluta xx och yy som medlemmar
i sin gemenskap i Jesu namn ? Svar:

 

FÖRBÖN

Låt oss tacka och bedja

 

Avslutande bön

Herren, du vår Gud och far, vi tackar dig för att du fört xx och yy till
trons gemenskap med dig själv, genom Jesus Kristus.
Vi ber att de aldrig ska upphöra att förundras
över vad du gjort för xx och yy. 
Hjälp dem att stå fasta i tron och att i ord och gärning bära vittnesbörd
om din kärlek bland människor.

Vi tackar dig Gud, för din församling.
Fyll oss med kärlekens och försoningens ande så att vi kan leva i glädje med varandra,
och i en öppen gemenskap med andra kristna, och med alla våra medmänniskor.

Vi ber i Jesu namn: Bruka oss i din tjänst i din värld.
Amen

 

Välsignelsen

 

Personlig inskrivning i församlingsboken
och församlingens gåva.