Sånger som berört

narjagserdinhimmelMusiken utgör för mig en oerhört stor del av min tro. Både genom att vara det kanske viktigaste uttryckssättet, men också genom att jag får beröras och lyftas av andras musik. Det är ofta genom musiken, eller åtminstone med musikens hjälp, som jag får mina starkaste andliga upplevelser. Både av musiken själv, men också förstås av texterna. Och när det gäller just texterna, så förvånas jag ofta av hur otroligt rätt de prickar, hur de kan beskriva just precis hur jag känner. Dock ska man inte glömma vad tonerna till en text har för roll i hur vi tar till oss den – en text får ett helt nytt liv när den tonsätts.

Just precis så är det med en låt som har kommit att betyda mycket för mig – texten är till stor del hämtad ur Psaltaren i Bibeln och jag vet att jag stött på den innan jag hörde låten utan att anmärka något särskilt, men när jag fick höra texten tonsatt berörde den mig verkligen.

När jag ser din himmel, dina fingrars verk
Stjärnorna och månen du fäster där
Vad är då, en människa
Att du tänker på mig i min nöd.

Jorden har Du ställt på stadig grund
Himlen har du spänt ut som ett tält.
Vad är då, en människa
Att du tänker på mig i min nöd

Men jag vet
Du hör min bön
Minsta suck når ditt hus, Herre
för jag är trygg, här i din famn
Alltid nära, led mig!

Jag, och jag tror många unga med mig, när man är i full färd med att ta beslut om sin framtid och blickar framåt och frågar sig hur livet ser ut om 10 år, kan bli ganska oroliga och rädda. Man vill vända sig till Gud man frågar sig om han verkligen hör en liten människas tankar i en så stor värld som han skapat. Men så kommer refrängen och tvivlet vänds i en oerhörd säkerhet om att Gud visst hör våra tankar, våra böner, och bryr sig verkligen. Mitt i all ovisshet och oro inför framtiden så kan jag alltid luta mig tillbaka mot det, det som jag vet helt säkert – att oavsett var jag hamnar och vad som händer, så kommer Gud alltid vara nära mig, och leda mig.

Sverker Rundqvist